تبلیغات ویدئویی خود را با سایت نمایش NAMAYESH.COM به نمایش بگذارید.

تبلیغات ویدیوی فقط برای کسانی نمایش داده خواهد شد که تمایل دارند و شما زمانی هزینه خواهید کرد که تبلیغات ویدئویی دیده شده باشد . به عبارت دیگر شما پول خود را برای کسانی که به کسب و کار شما علاقه مند نیستند ، هدر نخواهید داد .

مشتریان ایده آل خود را انتخاب کنید:

شما می توانید طبق سن، جنسیت ، محل، منافع و موارد دیگر ، مخاطبان مورد نظر خود را انتخاب کنید. شما زمانی هزینه خواهید کرد که مخاطب مشغول دیدن تبلیغ شما شود . اگر آنها تبلیغ ویدیویی شما را زود تر ۳۰ ثانیه یا زمان پایان تبلیغ رد کنند ، شما حتی یک ریال نیز هزینه نخواهید کرد .

بازاریابی دیجیتال شما را به اهدافتان میرساند .

مخاطبین کسب و کار خود را به جست جو در مورد برندتان و پیشنهاد های ویژه ای که دارید،تشویق کنید .