تبلیغات نمایشی CPM  یک اصطلاح بازاریابی دیجیتال ومخفف کلمه Cost Per thousand impressions  به معنای پرداخت به ازای ۱۰۰۰ بازدید می باشد .  در این نوع از تبلیغ به ازای ۱۰۰۰ با نمایش تبلیغات به بازدید کنندگان مبلغی از حساب تبلیغ دهنده کاسته و به مبلغی به حساب نمایش دهنده تبلیغ واریز خواهد شد .

این مدل از تبلیغات بیشتر برای کسب وکارهای که به دنبال برند سازی و معرفی محصولات و خدمات خود هستند مناسب میباشد .

حرف “M” در CPM نشان دهنده عدد ۱۰۰۰ در اعداد رومی (Roman Numeral) است.